De arbeidsfysiotherapeut heeft de specialistische kennis verworven om arbeidsgerelateerde en arbeidsrelevante klachten aan houdings- en bewegingsapparaat te beoordelen en in positieve zin te beïnvloeden, teneinde een snelle werkhervatting te bewerkstelligen.

Hierbij kan preventief ingegrepen worden d.m.v. advisering en training t.a.v. werkplek inrichting en werkhoudingen, maar er kan ook een geheel interventieplan opgesteld worden.

Binnen onze praktijk beschikken wij over kennis omtrent arbeidsomstandigheden, belastbaarheid, re-integratie en sociale wetgeving. De samenwerking en communicatie tussen en met de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van zieke werknemers, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen en werkgevers vormen een onderdeel van onze praktijkvoering.

Kwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van evidence based protocollen en richtlijnen.

Er zijn verschillende opties afhankelijk van uw wensen en budget. Gezondheid en vitaliteit hoeft niet veel geld te kosten. Het levert u als bedrijf en medewerkers juist veel op.

Wij zijn benieuwd wat uw wensen en vragen op het gebied van vitaliteit zijn, en lichten graag de mogelijkheden toe.

Voor meer informatie, kunt u terecht bij Joost van Broekhoven:
Joost@monne-zorgenbeweging.nl

Previous Next