Kwaliteit

De kwaliteit van onze fysiotherapie en fysiotherapeuten wordt onder andere gewaarborgd door de implementatie van het kwaliteitssysteem ISO voor de zorg (NEN 15224). Dit kwaliteitssysteem is in 2019 ingevoerd en zal eind 2019 getoetst worden. Deze norm staat garant voor een hoge kwaliteitsgraad binnen de gezondheidszorg. Het geeft daarmee een beeld van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het certificaat wordt uitsluitend uitgereikt aan organisaties en instellingen na het behalen van een toetsing door een onafhankelijk certificeringsbureau, voor ons is dit DNV GL. Er wordt getoetst op werkwijze, veiligheid, kwaliteitsborging, patiëntenvoorlichting, privacy, hygiëne en vele andere essentiële zaken. Deze certificering vindt jaarlijks plaats en vraagt elk jaar om een verbetering van de kwaliteit ten opzichte van het jaar daaraan voorafgaand.

Daarnaast wordt de kwaliteit van ons handelen gewaarborgd in het BIG register en het CKR register. Deze gaan over de borging van onze inhoudelijke kwaliteit als zorgverlener maar ook over de specialisaties die onze therapeuten bezitten. Hierin wordt scholing en ervaring geobjectiveerd, gemeten en beoordeeld.

Wij scoren als Fysiopraktijk uit Breda een 9.0 op basis van 104 beoordelingen van patiënten over 2016, bekijk hier ons certificaat waar wij trots op zijn.

Missie en visie

Deze missie en visie beschrijving geven aan wat onze kernwaarden zijn in de praktijk. Wij vinden het belangrijk om een doel te hebben met de dienstverlening van onze praktijk. Deze hebben we hieronder verwoord in ons missie en visie document.


Missie
Patiënten op een transparante, respectvolle manier benaderen en behandelen, op de meest adequate wijze en volgens evidence based practice, een combinatie van wensen en verwachtingen van de klant, kennis en kunde van de behandelaars en huidige wetenschappelijk inzichten. Dit in een team van verbijzonderde en gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Visie
Onze visie is mensen met klachten en/of beperkingen uit heel Breda en omstreken naar beste inzicht te behandelen waarbij de klant centraal staat.

Historie Monné

Na een periode van dienstplicht heeft Pim Monné zijn roeping gevonden en gaat fysiotherapie studeren. Hij studeert af in 1977 aan de Academie voor Fysiotherapie “West Brabant” te Breda. Na wat kleine omwegen komt hij te werken bij Doornbos. Hier weet hij zich vrij snel in te kopen. Onderling wordt besloten de diensten uit te breiden naar de Belcrum.

In 1979 wordt het pand aan de Terheijdenseweg 110 aangekocht en opgestart als dependance. In 1987 gaat Pim alleen met deze praktijk verder. In de periode die volgt heeft hij de praktijk verder ontwikkeld. Zijn doelstelling was innovatief bezig te zijn met de praktijk en binnen zijn vak.

In 1994 haalt hij zijn diploma  op de opleiding Orthopedische Manuele therapie. Daarmee zet hij in de jaren die volgen de praktijk op de kaart op het gebied van orthopedische diagnostiek en behandeling.

Pim heeft in juni 2014 besloten zijn witte jas aan de wilgen te hangen. Hij richt zich nu voltijd op zijn passie om mensen te informeren over de periode van de mobilisatie aan het begin van de tweede wereldoorlog. U kunt zijn museum, “weest op uw hoede“, bezichtigen op afspraak.

Praktijkregels

Om uw verblijf in de praktijk te veraangenamen stellen wij u voor gezamenlijk een aantal praktijkregels in acht te nemen.

 • De praktijk is op maandag tot en met donderdag geopend van 08.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 17.30.
 • In verband met de legitimatieplicht in de gezondheidszorg verzoeken wij u, u te melden aan de balie en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.
 • Neemt u bij uw bezoek aan de praktijk a.u.b. een badlaken of handdoek mee. De praktijk zorgt voor schone onderlakens.
 • In verband met de aard van de behandeling verzoeken wij u uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Ook nemen wij geen persoonlijke eigendommen in bewaring. Wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen naar de behandeling.
 • Wij houden ons zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden. De maximale wachttijd bedraagt ca. 10 minuten. Mocht uw fysiotherapeut u dan nog niet opgezocht hebben, informeert u dan gerust aan de balie of bij één van de andere fysiotherapeuten.
 • Informatie over de kosten van een behandeling kunt u inwinnen aan de balie of bij uw behandelend therapeut.
 • Uw fysiotherapeut en de secretaresses houden allerlei medische en administratieve gegevens van u bij. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
 • Voor een landelijk georganiseerd en voor ons ook verplicht patiënttevredenheidsonderzoek wordt u gevraagd om uw e-mailadres. Na beëindiging van uw behandeling zal een onafhankelijk bureau u een vragenlijst mailen waarin u uw mening kunt geven over onze zorgverlening. Aan de hand hiervan kunnen wij onze zorg aan u nog verder verbeteren.

Heeft u vragen over onze praktijkregels neem dan contact op met onze balie of vraag het aan onze therapeuten.

Samenwerkingspartners

Partners:

Amphia Ziekenhuis
Wij werken in het bijzonder samen met de orthopeden voor de schouder, elleboog, enkel en knie.
Daarnaast hebben we directe lijnen met de KNO-arts gespecialiseerd in duizeligheid.

Medinova Kliniek Breda
Naast het verzorgen van postoperatieve revalidatie werken we ook hier in het bijzonder samen met de schouderspecialisten.

ABC kliniek Breda
Wij verzorgen voor de kliniek de postoperatieve nazorg op het gebied van oedeemtherapie.

Netwerken:
Om zorg op een hoog niveau te kunnen garanderen zijn er verschillende netwerken opgericht, zowel regionaal als landelijk.
Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

Woonzorgcentrum Raffy
Monné draagt zorg voor de fysiotherapie van de bewoners van woonzorgcentrum Raffy. Dit centrum voor Molukse en Indische ouderen is gevestigd in Breda Noord. Binnen zorgcentrum Raffy is ook onze praktijk Breda Noord Fysiotherapie gevestigd.

TwinsGym Breda
Sinds juni 2007 werken wij samen met TwinsGym Breda. Deze fitness gelegenheid is gevestigd in Woonzorgcentrum Raffy. Het trainen gebeurt daar in kleine groepen (van maximaal 7 personen) in een vertrouwde omgeving op basis van een nauwkeurige intake. U sport dus met een persoonlijk programma. Als u hier behandeld wilt worden dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding bij het secretariaat of bij uw therapeut.

Betrokken Ondernemers Breda – Samen voor Breda
Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen. Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Voor meer informatie over Twins gym:
Bernard de Wildestraat 400c
4827 EG Breda
076 – 572 31 93
mail@twinsgym.nl

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Wij informeren u graag over uw verzekeringsvoorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw budget fysiotherapie en de omvang daarvan. Voor meer vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Onze locaties

Monné Zorg & Beweging biedt met 5 locaties in Breda altijd Zorg & Beweging in de buurt.
Locaties Monné Zorg & beweging

Ginneken
Burgemeester Middelaerlaan 1c-1
4835 EK  BREDA

Belcrum
Industriekade 10
4815 HD BREDA

Haagse Beemden
Huisartsenpraktijk Haagse Beemden
Hondsdonk 58
4824 CG Breda

Breda Noord
Bernard de Wildestraat 400A
4827 EG Breda

Driesprong
Wieringenstraat 60
4817AP Breda
(1 dag per week)

Afspraak inplannen

Afspraak maken?

Ik ga akkoord met de privacy policy.