ERGOTHERAPIE | Monné Zorg & Beweging (Breda)

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die een probleem ervaart in het dagelijks leven. 
Dit kan zijn ten gevolge van een ziekte, ongeval, overbelasting, een chronische aandoening of ouderdom. Onze ergotherapeuten gaan, waar mogelijk, praktisch met u aan de slag om deze activiteiten te oefenen. Onderstaand tekst geeft meer duidelijkheid aan welke activiteiten u kunt denken om naar de ergotherapeut te gaan. 
 
Mobiliteit | Algemeen Dagelijks Leven | Mantelzorg | Cognitie | Werk | Ontspanning | Wonen
 
Mobiliteit |  Binnen/ buitenshuis verplaatsen, valpreventie, handtherapie, zit- en lighouding
Algemeen Dagelijks Leven | Wassen en kleden, organisatie van het huishouden, koken en boodschappen
Mantelzorg | Instructie en advies bij verzorging, begeleiding in uitvoer van dagelijkse activiteiten
Cognitie | Omgaan met geheugenproblematiek, initiatiefverlies, moeite met dubbeltaken
Werk | Werkplekadvies, werkhoudingen, omgaan met vermoeidheidsklachten 
Ontspanning | Uitvoer van hobby’s, onderhouden sociale contacten, disbalans in belasting/belastbaarheid
Wonen | Aanpassingen in huis, aanvragen WMO en zorgverzekeraar

Dank voor de goede zorgen

Dank voor de ondersteuning en het geduld. Ik ben heel blij met jullie service. Mientje Huiben