De geriatrie fysiotherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, cliënten met een hoge biologische leeftijd en complexe gezondheidsproblematiek veelal met een atypische en onduidelijke presentatie.

Een geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de problematiek rond de ouder wordende mens. Juist in de thuissituatie is het hebben van lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen een verstorende factor. De begeleiding van cliënt, mantelzorg en familie is dan ook een van de taken van de geriatrie fysiotherapeut. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de ouderenzorg is het bevorderen en in stand houden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouder wordende mens.

Binnen de geriatrie, heeft de fysiotherapeut goed contact met bijvoorbeeld de huisarts, de ergotherapeut, de geriater en met de thuiszorg.

Voorbeelden van aandoeningen bij ouderen:
• Artrose
• Reuma
• Parkinson
• Hersenbloeding of -infarct (CVA)
• Dementie met zijn mogelijk daaraan gerelateerde lichamelijke gevolgen
• Diabetes
• Decubitus (doorligwonden)
• Evenwichtsklachten, valrisico

Previous Next