Kinderfysiotherapie | Monné Zorg & Beweging (Breda)

Een kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een extra opleiding kinderfysiotherapie gevolgd om kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar te kunnen onderzoeken en behandelen.

Een kind is geen kleine volwassene, het groeit en ontwikkelt zich op vele gebieden zoals motoriek, taal, spraak, en spel. Vaak signaleert de arts jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau of op school problemen waardoor verwijzing naar de kinderfysiotherapeut ontstaat. Ook de huisarts, een kinderarts of andere specialist kan doorverwijzen. Ook als u zelf twijfelt aan de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u een afspraak maken voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

Een aantal voorbeelden van indicaties bij kinderen:
• Motorische ontwikkelingsachterstand, houterig, onhandig bewegen, bewegingsangst, voorkeurshouding
• Billenschuiven/tenenlopen
• Huilbaby
• Afwijkend looppatroon
• Ademhalingsproblematiek
• Ziekten die de motorische ontwikkeling beïnvloeden
• Passiviteit
• Obesitas (overgewicht)
• Schrijf- en houdingsproblemen
• Aangeboren afwijkingen
• Te lage/hoge spierspanning

Previous Next