Neurorevalidatie
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Onder niet aangeboren hersenletsel verstaat men o.a. herseninfarct, hersenbloeding, Parkinson en multipele sclerose. Patiënten met een niet aangeboren hersenletsel worden behandeld door gespecialiseerde fysiotherapeuten, zodat zij de beste zorg op maat krijgen. Behandeling vindt plaats aan huis of in de praktijk. De patiënt staat centraal in de behandelplan, met de hulpvraag als uitgangspunt. De patiënt wordt actief betrokken bij de revalidatie.

Er wordt gewerkt zonder wachtlijsten. De fysiotherapeuten proberen de overgang van ziekenhuis, revalidatiecentrum e.d. naar de thuissituatie voor de patiënt zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, zodat de behandelingen nauw op elkaar aansluiten. Zij werken samen met behandelende artsen, thuiszorg, ergotherapeuten en logopedisten. Deze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het NAH Fysio Net, een eerstelijns netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de behandeling van niet aangeboren hersenletsel patiënten, in de regio West-Brabant. Dit netwerk is tevens onderdeel van de Stroke Service Breda en omstreken.

De kwaliteitseisen van deze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn:
• Post HBO nascholing gericht op de neurologische Fysiotherapie
• Inschrijving in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
• Werken volgens vaste richtlijnen
• Actieve deelname binnen het netwerk
• Regelmatige deelname aan symposia en landelijke scholingsactiviteiten
• Participatie in coördinatie groepen e.d. die zich bezig houden met de multidisciplinaire samenwerking en de zorg rondom Niet Aangeboren Hersenletsel patiënten.