Oncologie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie dat zich richt op de totale problematiek rondom het bewegend functioneren van de kankerpatiënt. De oncologisch fysiotherapeut maakt een op de individuele hulpvraag van de patiënt afgestemde probleemanalyse.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van de aandoening, de ondergane behandeling, de psychosociale aspecten en de mogelijke fysiotherapeutische behandeling (individueel of in groepsverband). Daarbij wordt rekening gehouden met sterk wisselende omstandigheden en acute situaties.

Kankerpatiënten kunnen in elke fase van hun ziekte (acute-, herstel- en palliatieve-) een beroep doen op deze fysiotherapeutische zorg.

Indicaties voor oncologische fysiotherapie (na evt. chirurgie, radio-, chemo- en hormoontherapie):
•    Vermoeidheid
•    Conditieverlies
•    Spanningsklachten
•    Verstoorde lichaamsbeleving
•    Pijn
•    Littekens
•    Functiestoornissen zoals krachtsverlies en mobiliteitsstoornissen
•    Lymfoedeem

Zie ook: Oncologie in beweging