Shockwave therapie 

Shockwave therapie is een moderne en zeer doeltreffende behandelmethode. De term “shockwave” verwijst naar mechanische schokgolfpulsen die als een golf uitdeinen in een medium (water, lucht of een vaste stof). Het gaat om hoorbare energetische geluidsgolven. Ze komen voor in de atmosfeer bij explosieve gebeurtenissen, zoals aardbevingen, of als vliegtuigen door de geluidsbarrière breken. In een fractie stijgt de druk aan het golffront en bereikt onmiddellijk hoge waarden. In de moderne pijntherapie worden de helende eigenschappen van deze shockwave therapie aangewend voor de behandeling van pijnlijke zones.

Hoe werkt shockwave?

Bij apparaten met radiale shockwave wordt de energie over een groot oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot middelhoog energie niveau. Pneumatisch gegenereerde akoestische impulsen (shockwaves) worden over een groot oppervlak diep in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelpistool. Deze impulsen bestrijken de volledige pijnzone. Er wordt een therapeutische shockwave gegenereerd op het ogenblik dat een inwendig projectiel, via pneumatische impulsen op topsnelheid gebracht, de eindplaat van het behandelpistool raakt. Via direct contact met het huidoppervlak deint deze shockwave verder uit in de pijnlijke zone en heeft hier een therapeutische werking.

Nadat de therapeut in samenspraak met de patiënt de pijnzone heeft gelokaliseerd, wordt een keuze gemaakt welke vorm van shockwave het beste resultaat zal hebben.

Resultaten

Shockwaves versnellen bij beide vormen het genezingsproces door de zelf genezende eigenschappen van het lichaam te stimuleren. Ze stimuleren het metabolisme (stofwisseling) en verbeteren de bloedcirculatie. Ziek weefsel herstelt zich en geneest. Direct na de behandeling ontstaat een langdurige en aanhoudende pijnvermindering en verbetering van de beweeglijkheid. Daarnaast heeft deze vorm van therapie een positieve invloed op de pijnverwerking van chronische pijn in het centraal zenuwstelsel.

Kenmerken van Shockwave:

  • Uitwendig goed te verdragen therapie zonder medicijnen, anesthesie of operatie
  • Korte behandelduur
  • Snel en effectief behandelresultaat
  • Bewezen effect bij chronische klachten van het bewegingsapparaat
  • Oorzakelijke behandeling in plaats van symptoombestrijding
  • Minimale bijwerkingen (roodheid, lichte zwelling)
  • Direct na de behandeling ontstaat een langdurige en aanhoudende pijnvermindering en verbetering van de beweeglijkheid
Shock-wave bij de behandeling van spasticiteit

Gebruik van Shock-wave bij de behandeling van spasticiteit. Nieuwe mogelijkheden voor fysiotherapeutische behandeling.

Spasticiteit is een verhoogde spierspanning als gevolg van een hersenbeschadiging bij bijvoorbeeld een CVA (cerebraal vasculair accident), CP (Spastische parese) of MS (Multiple sclerose). Ernstige spasticiteit is vaak verbonden met moeilijke fysieke uitdagingen. Gespannen, stijve spieren kunnen het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de weg staan. Het kan leiden tot een verslechterde bewegingsfunctie van een of meerdere ledematen van het lichaam. Spasticiteit uit zich op verschillende wijzen. Er kan sprake zijn van een overactief rekreflex vanuit de pees. Dit is verstoord bij spasticiteit. Er kan sprake zijn van een clonus. Ook kan er weerstand zijn over het gehele traject van bewegen. Dit geeft pijn, vermoeidheid en vaak ook beperking van de bewegelijkheid in het gewricht.

Vanaf ongeveer 2010 zijn er onderzoeken beschikbaar die aantonen dat Shock-wave (ESWT) werkt bij het verminderen van spasticiteit bij CVA, CP en MS. Sinds een jaar is het ook duidelijk hoe het werkt. Shock-wave werd oorspronkelijk gebruikt voor het vergruizen van nierstenen. In de jaren ‘80 werd ontdekt dat het ook werkte voor de behandeling van spier- en peesproblemen. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan op meerdere klachten en sinds kort ook op spasticiteit. Voordeel van ESWT ten opzichte van Botox, baclofen en fenol is dat het een uitwendige therapie is. Het is een goede aanvulling op de bestaande behandelmethoden.

Bij Botox wordt gebruik gemaakt van injecteren. Dit kan met name goed werken voor diep liggende spieren of wanneer er heel specifiek een bepaalde spier aangepikt moet worden eventueel onder geleide van echografie. Shock-wave is een uitwendige therapie. Het maakt gebruik van een geluidsgolf (net als bij de echo). Deze geluidsprikkel komt tot ongeveer 5 cm diep en is met name een goed alternatief voor  oppervlakkige spieren.  Het is relatief pijnvrij met als voordeel dat kinderen niet onder narcose worden gebracht. Botox is pijnlijker en vaak moeten er meerdere prikken gegeven worden. De behandeling van kinderen kan al vanaf een leeftijd van 1 jaar. De resultaten zijn veel belovend en effectief.

De frequentie van behandeling is drie tot vier sessies van 20-30 minuten met een behandel interval van 1x per week. Het effect van de behandeling lijkt tot minimaal 3 maanden aan te houden, een periode waarin dan gewerkt kan worden aan verschillende hulpvragen. Indien het nodig is kan de behandeling daarna herhaald worden. Wilt u meer weten over deze behandelmethode, dan kunt u een afspraak maken en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Previous Next